Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020


Ngày 11/4, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020.

Mục tiêu Đề án là giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt, tăng cường thu gom, tái chế chất thải túi ni lông khó phân hủy. Năm 2020, giảm 65% khối lượng túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại, giảm 50% khối lượng túi ni lông sử dụng tại chợ so với năm 2010, thu gom và tái sử dụng 50% tổng số lượng chất thải túi ni lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt.
Theo đó, Đề án thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm thiểu phát sinh chất thải túi ni lông khó phân hủy, tăng cường sản xuất là sử dụng sản phẩm bao gói, tuí vải không dệt cán màng,túi sử dụng nhiều lần là
 túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy, đẩy mạnh việc thu gom, tái chế chất thải túi ni lông khó phân hủy.
Đề án cũng đưa ra các giải pháp thực hiện như xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về kiểm soát túi ni lông khó phân hủy, đa dạng hóa các nguồn đầu tư, đầu tư nghiên cứu công nghệ, chuyển giao công nghệ tái chế chất thải túi ni lông khó phân hủy, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy...
Đề án do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Đề án./.

Hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn

SGGP).- Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BTC hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ.
Theo đó, phạm vi áp dụng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu được hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp và tiền phạt chậm nộp nếu có, không truy nộp thuế nếu đã kê khai nhưng chưa nộp và tiền phạt chậm nộp nếu có từ ngày 1-1-2012 đến hết ngày 14-11-2012 đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa, bao gồm: người nhập khẩu bao bì để đóng gói sản phẩm do người nhập khẩu đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói; người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì bán trực tiếp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác để đóng gói sản phẩm do người mua bao bì sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.

Hồ sơ hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường bao gồm: giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-2-2011 của Bộ Tài chính; tờ khai bổ sung hồ sơ khai thuế, tiền phạt chậm nộp theo mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo thông tư này; chứng từ nộp thuế bảo vệ môi trường, tiền phạt chậm nộp…. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 2-5-2013.