Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020


Ngày 11/4, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020.

Mục tiêu Đề án là giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt, tăng cường thu gom, tái chế chất thải túi ni lông khó phân hủy. Năm 2020, giảm 65% khối lượng túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại, giảm 50% khối lượng túi ni lông sử dụng tại chợ so với năm 2010, thu gom và tái sử dụng 50% tổng số lượng chất thải túi ni lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt.
Theo đó, Đề án thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm thiểu phát sinh chất thải túi ni lông khó phân hủy, tăng cường sản xuất là sử dụng sản phẩm bao gói, tuí vải không dệt cán màng,túi sử dụng nhiều lần là
 túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy, đẩy mạnh việc thu gom, tái chế chất thải túi ni lông khó phân hủy.
Đề án cũng đưa ra các giải pháp thực hiện như xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về kiểm soát túi ni lông khó phân hủy, đa dạng hóa các nguồn đầu tư, đầu tư nghiên cứu công nghệ, chuyển giao công nghệ tái chế chất thải túi ni lông khó phân hủy, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy...
Đề án do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Đề án./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét